Termogeni ZZD loženi komadnim drvom

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Uređaji za zagrijavanje prostora toplim zrakom, loženi biomasom, odlikuju se svojom efikasnosti, ekonomičnosti pogona i sigurnosti u radu, posebice kada se radi o zagrijavanju prostora većih volumena.

Danas kad se biomasi pridaje sve veća važnost u cilju zaštite okoliša i smanjenja ovisnosti o uvoznim energentima ovi uređaji kvalitetna su zamjena za do sada korištene, ložene ekstra lakim loživim uljem ili plinom.

Zagrijače zraka tip ZZD odlikuje  robusna konstrukcija, jednostavno održavanje i visok stupanj djelovanja.

Uređaj je izrađen u skladu sa zahtjevima Europskih direktiva koje se odnose na ove vrste uređaja  kako u pogledu sigurnosnih zahtjeva, kvalitete gradbenih materijala tako i kvalitete izgaranja i stupnja djelovanja.


Zagrijače zraka tip ZZD karakteriziraju:

- Niski investicijski troškovi
- Niski troškovi pogona
- Moderan dizajn
- Visok stupanj djelovanja
- Kvalitetna regulacija količine i temperature zraka
- Jednostavna montaža, posluživanje i održavanje
- Mogućnost praćenja radnih parametara na daljinu
- Mogućnost provjetravanja prostora u ljetnom periodu
- Široka mogućnost primjene

Osim za zagrijavanje radnih i drugih prostorija ovi su uređaji namijenjeni za zagrijavanje plastenika, za sušare voća i bilja kao za primjenu na mjestima gdje se ukazuje potreba za toplim zrakom.

Oprema uređaja je ovisno o namijeni. Mogu biti opremljeni osjetnicima temperature i vlage te frekventnom regulacijom ventilatora zraka. Također postoji opcija ručnog i automatskog upravljanja količinama optočnog i svježeg zraka.


Osnovni dijelovi zagrijača zraka su:
 

- Ložište s izmjenjivačem topline izrađeno iz kvalitetnog čeličnog lima
- Ventilator za zrak, radijalni ugrađen u donji dio kućišta
- Kućište s kvalitetno izoliranom oplatom, okvir od čeličnih profila, oplata od sendvič panela s izolacijom od kamene vune
- Regulacijske klapne, ručno ili automatski podesive
- Osjetnici temperature i vlage (opcije)
- Ventilator dimnih plinova (opcija)
- Upravljački ormar
- Razvod toplog zraka i filtracija (opcija)  

Priključak ulaznog zraka nalazi se na gornjem dijelu uređaja a izlaznog na donjem. Klapne za optočni zrak su na gornjem dijelu kućišta. Upravljački ormar smješten je bočno. Svi pokretni dijelovi nalaze se u kućištu i van su dodira. Kao dodatna opcija predviđen je filtar usisnog zraka.


Moguće izvedbe ulaznih i izlaznih elemenata zraka:

A. Usisna strana

- Postoje razne kombinacije priključaka ovisno o namijeni prostora.
- Moguć je rad samo sa svježim zrakom, rad s optočnim zrakom ili njihova kombinacija.
- Za posebne namjene ugrađuje se filtar na ulazu svježeg zraka.


B. Izlazna strana

- Predviđene su također različite mogućnosti priključaka.
- Direktno ubacivanje zraka, distribucija kroz kanale ili specijalne izvedbe prema namjeni.

 

IZBOR ZAGRIJAČA ZRAKA

Navedene vrijednosti su orijentacijske. Za točno određivanje potrebne snage zagrijača zraka potrebno je odrediti gubitke objekta. Pri tome treba voditi računa i o dobicima topline od pojedinih uređaja te o recirkulaciji. 

Tip

Snaga

kW

Volumen prostora

m3

ZZD

50

50

500 do 1400

ZZD

99

99

1200 do 2500

ZZD

150

150

2000 do 3500

ZZD

200

200

2000 do 5000Mogućnost ugradnje plamenika za loženje na pelet ZZP (zagrijač zraka na pelet) i na sječku ZZS (zagrijač zraka na sječku).

Preuzmite brošuru u PDF formatu:
 Zagrijači zraka ZZD.pdf
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

HAMAG

Za provedbu projekta ostvarena su bespovratna sredstva iz proračuna Republike Hrvatske odnosno od strane
Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

Zagrijač zraka na drva ZZD-99 D za sušenje biomase

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Zagrijač zraka na drva ZZD-99 D namijenjen je za dobivanje toplog zraka koji se koristi u sušarama biomase.

Za zagrijač su predviđena tri tipa regulacije toplog zraka, osnovna - ručna, upravljana -poluautomatska i upravljana - automatska.

Zagrijač zraka izrađen je iz kvalitetnih materijala u skladu sa zahtjevima za sigurnost i pouzdanost rada i za jednostavnost rukovanja od strane korisnika.

Osnova za zadovoljenje bitnih sigurnosnih zahtjeva bile su norme koje se odnose na Stabilne i pokretne zagrijače zraka namijenjene za grijanje prostora, EN 13842 u dijelu konstrukcije (EN 13842 Oil fired forced convection air heaters-Stationary and transportable for space heating) i na Toplovodne kotlove na biomasu EN 303-5 u dijelu kvalitete izgaranja i funkcionalnih ispitivanja (EN 303-5 Heating boilers part 5: heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kw — terminology, requirements, testing and marking).

Osnovni elementi:

1. Ložište izrađeno iz kvalitetnog čeličnog lima i cijevi otpornih na povišene temperature. Ložište je u zavarenoj izvedbi i ulaže se u noseći okvir zagrijača. U slučaju oštečenja ložišta isto se jednostavno vadi radi sanacije ili zamjenjuje novim.Nazivna snaga ložišta je 99 kW, maksimalna 120 kW a minimalna 35 kW. Primarni zrak za izgaranje dovodi se kroz prostor pepeljare, a sekundarni kroz otvor na vratima ložišta. Oba regulatora ručno su podesiva.

2. Ventilator dimnih plinova (opcija) osigurava kvalitetno odvođenje dimnih plinova u atmosferu. Kapacitet ventilatora je 550 m3/h dimnih plinova

3. Ventilator za dobavu toplog zraka je centrifugalni s trofaznim kaveznim asinhronim elektromotorom snage 7,5 kW i brojem okretaja 965 o/min. Kapacitet ventilatora je 18000 m3/h kod statičkog tlaka od 600 Pa.

4. Kućište zagrijača izrađeno je iz kvadratnih cijevi i obloženo panelima izoliranim kamenom vunom debljine 30 mm. Zaštitni lim nalazi se s obje strane panela.

5. Regulacijske klapne protoka toplog zraka osiguravaju željeni protok zraka preko ložišta i ručno su upravljane.

6. Klapne usisa svježeg zraka osiguravaju ubacivanje željene količine svježeg zraka u prostor oko ložišta kako bi se osigurala potrebna vlažnost toplog zraka za sušenje. Ručno su upravljane.

7. Elektro ormar s osnovnim elementima za pokretanje ventilatora i napajanje displeja za praćenje temperatura i vlage ili s dodatnim funkcijama za automatsku regulaciju.