Podrška

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Dimenzije kamina, peći i štednjaka:


 Dimenzije peći.pdf


Sheme spajanja kamina, peći i štednjaka na sustav centralnog grijanja:



 Shema spahanja otvoreni sustav termo.pdf


 Shema spahanja otvoreni sustav.pdf


 Shema spahanja zatvoreni sustav termo.pdf


 Shema spahanja zatvoreni sustav.pdf


Koriste se razni nazivi za peći koje proizvodimo:
 
- peći, peći na kruta goriva, peći na drva, štednjaci, štednjaci na drva, špareti, špareti na drva, kuhinjske peći, peći za kuhanje,
peći za centralno grijanje, peći za etažno centralno grijanje, ognjišta, ložišta, kamini, kamini za centralno grijanje, zidani kamini itd.
 
 
 
Također ima više naziva i za rotodrljače:
 
- roto-drljače, rotacijske drljače, rotobrane, roto-brane, rotacijske brane, brane, drljače itd.
 
 
 
Koristi se i više naziva za žlice za radne strojeve:
 
- korpe, žlice, kašike, korpe za kopanje, žlice za kopanje, kašike za kopanje, planirke, planirne korpe, planirne žlice, planirne kašike, profilne korpe, profilne žlice, profilne kašike, korpe za radne strojeve, žlice za radne strojeve, kašike za radne strojeve, nagibne korpe,
nagibne žlice, nagibne kašike, korpe za grabe, žlice za grabe, kašike za grabe itd.